תובל כל מה שצריך בחינוך 

טל /פקס04-6789080

טלפון נייד - 052-6070439

דואר אלקטרוני - toval.giliao@gmail.com

חפשו אותנו בפייסבוק תובל תקשורת אסטרטגיה ויח"צ